diluviale zandstreek

Terroir

Het Kempenland, tegenwoordig beter gekend onder de roepnaam ‘de Kempen’, is een diluviale zandstreek in het noordoosten van België, die ook haar tentakels uitspreidt in het Nederlandse Noord-Brabant, ten zuiden van de lijn Eindhoven-Tilburg. De oude benaming ‘Taxandria’ wordt soms ook gebezigd, vanuit de Romeinse tijd. Ze verwijst naar de vele taxusbossen die er vroeger waren.

Het concept ‘terroir’ omvat vele facetten: het gaat om de bodem en ondergrond, het klimaat, de blootstelling, enzovoort. Het komt tot uiting in de wijn, op voorwaarde dat de wijnmaker voldoende kennis en talent heeft om te kiezen voor druivenrassen die goed gedijen in een bepaald terroir.
Daarbij eisen arme, dorre bodems erg veel van de wijnstok, aangezien het wortelstelsel dieper op zoek moet gaan naar voedingsstoffen. Zanderige oppervlakken zijn daarom ook gunstig voor de aromatische intensiteit. Zo komen bijvoorbeeld Sauvignon Blanc, Johanitter en Muscaris tot volle expressie bij dit type terroir.

In het voorjaar warmt een zandbodem snel op, wat de rijping van de druiven ten goede komt. Winderosie kan hinderlijk zijn bij dit bodemtype, en daartoe worden er grasstroken aangeplant tussen de druivelaars. Ook het gebladerte van de stokken beschermt de bodem op een natuurlijke wijze tegen de wind.

Vooraard in Minderhout

Eerste wijngaard

Druif: Muscaris.
Bodemtype: Pdg

Onze eerste wijngaard, WH1, bevindt zich te Vooraard in Minderhout. Hij kwam tot stand in samenwerking met Steve Schrijvers en Leen Delcroix, in de lente van 2015. Je treft er zo’n 450 stokken Muscaris geplant op lichte zandleem grond aan, ingebed tussen aardbeienserres en daardoor goed beschermd tegen wind en vorst.

Bredaseweg in Minderhout

Tweede wijngaard

Druiven: Johanniter en Solaris.
Bodemtype: Zdm

De tweede wijngaard, WH2, komt tot stand in de loop van 2021 door het aanplanten van 2.600 stokken Johanniter, Solaris en Muscaris. Hij bevindt zich naast de Bredaseweg in Minderhout. Wederom zijn er grasstroken om de bodem te beschermen tegen erosie. Tijdens de periode van winterrust worden de grassen begraasd door Quessantschapen.

WH2 grenst aan het natuurgebied ‘De vallei van het Merkske’, een gebied dat deel uitmaakt van Natura 2000. Het gaat om een biologisch divers gebied met vele soorten fauna en flora, dat onderdeel is van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.